NIVO ART ALAPÍTVÁNY

Iskolánk alapítványa a Nivo Art Alapítvány a Környezetkultúráért és az Oktatásért / közhasznú szervezet / 2001. június 27-én kezdte meg működését.

Az alapítvány célja

A környezetkultúra és lakásművészet széles körben való terjesztése és az ezzel kapcsolatos oktatási feltételrendszer kialakítása, fejlesztése.
 
Természetes és (mesterséges) épített környezetünk iránti igényességre való nevelés.
A lakás (látásmód, nyelv, kifejező eszközök), (a vizuális kultúra) elfogadottan a kultúra részévé váljon.
A vizualítás (látásmód, nyelv, kifejező eszközök), (a vizuális kultúra) elfogadottan a kultúra részévé váljon.
A képzőművészet mellett az építészet, az iparművészet, a design megismertetése, szükségességének természetes elfogadása, a "szépség" iránti igény.
A tárgyi környezet iránti fogékonyság, fontosságának felismerése, az ítélőképesség, az ízlés formálása.
Kreatív szemléletmód, gondolkodás (kreativitás), az alkotó, teremtőkészség fejlesztése, (tárgyformáló képesség).
Különböző generációk (fiatalok és felnőttek) vizuális kifejező nyelvének fejlesztése a számítógép és a hagyományos eszközök együttes használatával.
A vizuális ábrázolás különböző formáinak megismerése, a verbális nyelvhez hasonlóan, mindennapos kommunikációs eszközzé válhat, mely közérthető közlésekre képes.
 
Olyan iskola, (oktatási központ) létrehozása a cél, melyben a vizualitás különböző kifejezőeszközeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók.
Tanulmányaik során elsajátíthatják annak nyelvét, a legkorszerűbb számítógépes megoldások mellett a hagyományos manuális eszközöket is, például: rajz, festés, formaképzés, makett, különböző anyagokkal való ismerkedés, stb.
Az alkotó, teremtő fantázia révén fogékonyabbá, nyitottabbá válnak saját közvetlen környezetükre, kialakul egyfajta belső igényesség, melynek következménye a tágabb épített és természetes környezet iránti befogadás és tisztelet.
 
A vizuális ábrázolás különböző formáinak megismerése, a verbális nyelvhez hasonlóan, mindennapos kommunikációs eszközzé válhat, mely közérthető közlésekre képes.
A határainkon innen és túl élő magyarság épített és tárgyi környezetének esztétikai fejlesztése, védelme, hagyományainak őrzése és széles körben való megismertetése.
Nemzetközi kapcsolatok. A különböző idegen és hazai kultúrák megismerése, megismertetése és az erre irányuló oktatás kölcsönös segítése.
A fiatal, felnövekvő generáció oktatásának, nevelésének, képesség fejlesztésének segítése, egy egészségesebb életért és európai színvonalú környezetért.
A környezetkultúra fejlesztésére irányuló nyomtatott és elektronikus tájékoztatás és ismeretterjesztés fejlesztésének, működési feltételrendszerének javítása és ezen feladatok ellátásával kapcsolatos oktatási tevékenység.
A környezetkultúra és az ezzel kapcsolatos művészetek kutatására irányuló tudományos tevékenység támogatása.
A munkanélküliek, illetve bármilyen szempontból hátrányos helyzetűek, vagy pályakezdők szakmai nevelésében, képzésében való részvételének elősegítése.
Egy egységes, magas szintű magyar művészeti nevelés feltételrendszerének kialakítása és a fiatal alkotók művészeti életben való elindulásának segítése és alkotói feltételrendszerének kialakítása, támogatása.
A vizuális kultúra széles körben való terjesztése és támogatása.
A hazai vizuális- és környezetkultúra egységes európai szintű minőségbiztosítása.
 
Hisszük, hogy tárgyi környezetünk minősége része vizuális kultúránknak, és ez a személyes környezet iránti igényességgel kezdődik.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontja alapján
  (4) oktatás és nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  (5) kulturális tevékenység
  (6) kulturális örökség megóvása
 
Az alapítvány részletes alapító okirata és a bírósági végzés a közhasznú szervezetté minősítéséről megtekinthető az irodában.
 
Az alapítvány az esetleges adományokat a következő célokra szeretné felhasználni:
  • számítógép-park fejlesztése
  • szoftver vásárlás
  • oktatási eszközök (pl. projektor)
  • kiállítások szervezése
  • támogatásra szoruló hallgatók segítése (tandíj)
  • szakmai utak szervezése
  • szakmai jellegű alkotótáborok
  • innovációk (tananyagfejlesztés stb.)
  • felnőttképzési szolgáltatások
 
Az Nivo Art Alapítvány számlaszáma: 11714006 - 20407416

Kapcsolat

1149 Budapest, Pillangó park 9., TERC Irodaház
Tel: 222-2753
info@juniorartcenter.hu

FACEBOOK INSTAGRAM

2012 ©Junior Art Center
Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000122
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/002159


Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató